Abborre Abborre Abborre

Vi erbjuder dig

  • Hemtjänst
  • Ledsagning
  • Avlösning

Vi kan även erbjuda dig en personal kontinuitet som skapar en ovärderlig trygghet för dig som kund.

Verksamhetsområden

Du kan idag välja oss som din leverantör i följande kommuner:

Utbildad personal

Vår viktigaste resurs är vår personal. Vi har en kompetent personalgrupp som lyssnar till dina behov och uppmärksammar dina önskemål. Vår personal är entusiastisk inför dagliga uppgifter och är utrustade med gedigen erfarenhet. Huvuddelen av personalen är utbildade undersjuksköterskor eller vårdbiträden. De är inriktade inom demens och äldresjukvård, vård i livets slutskede, anhörigstöd, avlastning samt relation och språkkompetens. Abborre hemtjänst har olika språk kompetenser. Svenska är obligatoriskt. Utöver det har vi personal som kan tala arabiska, tigrinja, amhariska och andra etniska språk.

 

Tystnadsplikt

Alla personal har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta något om dina personliga förhållanden till någon utomstående utan ditt samtycke.

Synpunkter

För att vi ska kunna bli bättre vill vi att du berättar för oss om det är något du har synpunkter eller klagomål om. Du kan även fylla i en av våra klagomålsblanketter och skicka in.