Delaktighet och samverkan

För att du ska känna du ska känna dig så trygg som möjligt är dina anhöriga en viktig resurs, både för dig och för oss. Vi samarbetar gärna med dina anhöriga och närstående om du så önskar.

Kontaktperson

Du och din kontaktperson planerar tillsammans hur dina insatser skall utföras på bästa sätt. Till din kontaktperson kan du vända dig till med alla frågor och funderingar. 

Riskanalys

Vi gör alltid en riskanalys när vi får en ny kund. Verksamhetschefen tillsammans med kundens kontaktperson går igenom vilka risker som finns i kundens hemmiljö. Det innebär att vi går igenom arbetsställningar, hjälpmedel eller om det finns risk för hot och våld. Finns det mattor eller annat man kan snubbla på i kundens bostad. Upptäcks något som kan innebära en risk, så tar Verksamhetschefen eller kontaktpersonen kontakt med t.ex., arbetsterapeut, distriktssköterska mm.

Våra mål

Vi bygger vår verksamhet på hög kvalite och kompetens. Vi ser vår personal som den viktigaste resursen att nå vårt mål att uppfylla just ditt behov och dina önskemål i vardagen.

  • Du ska känna dig trygg med att bo kvar hemma.
  • Du ska få hög personal kontinuitet. 
  • Du ska få känna dig delaktig i så att du kan få den bästa hjälpen.

Så här arbetar vi

Utöver kommunens biståndsbeslut kan vi erbjuda dig extra service genom hushållsnära tjänster där du kan använda RUT avdrag för:

  • Storstädning
  • Vindröjning
  • Fönsterputs m.m.

Lediga Tjänster

Vi söker dig som har undersköterskeutbildning och flerårig erfarenhet som undersköterska. Den vi söker behöver vara duktig på att kommunicera, samarbeta med kollegor och andra samarbetspartners och tycka om ett högt tempo.

Abborre Abborre